Behandelingen

 
 

Afslanken

Diëten, kuren, behandelingen... een eeuwige strijd tegen kilo’s?
Afslanken met behulp van hypnotherapie. Hoe werkt dat juist?

Het antwoord is eenvoudig. Het werk van een hypnotherapeut bestaat uit het veranderen van gewoontes die verankerd zijn in het onderbewustzijn. Bij veel dieet-programma’s is er sprake van een bewust proces. Daarbij moeten we voortdurend nadenken aan wat we wel- en wat niet mogen eten.  Een klein voorbeeld dat je ongetwijfeld al eens hebt gehoord (Probeer nu maar eens om niet aan een roze olifant te denken...” Aan wat denk je nu? Precies, een grote dikke roze olifant...”)

En zo gaat het ook met bewust denken aan eten.
Het kost misschien weinig moeite om dit een tijdje vol te houden. Maar wanneer onze aandacht echter verslapt dan zal de gewoonte weer terugkomen. Er vindt weer een omgekeerd proces plaats (jojo-effect). Het is dus van groot belang dat we zowel stappen ondernemen op een bewust- als ook onbewust niveau.

Wanneer je openstaat voor hypnotherapie en je sterk gemotiveerd bent, zijn de mogelijkheden oneindig. In enkele behandelingen en de juiste instelling van de cliënt kan zich gemakkelijk een permanente verandering voordoen. Een verandering in het eetpatroon waarbij men niet steeds op een bewust niveau aan eten hoeft te denken. Het onderbewustzijn regelt het als het ware zelf. Een groot voordeel is dat de cliënt het eetprobleem los mag laten en er niet meer mee bezig hoeft te zijn. Eten wordt een gezond automatisme.

Gemiddeld 2 tot 4 sessies

 

verslavingen

Stoppen met roken.

Elke roker heeft ooit wel al eens geprobeerd om aan deze verslaving een einde te maken. Het blijkt echter helemaal niet zo gemakkelijk om te stoppen met roken. Veel rokers vervallen weer in oude gewoonten na het opsteken van één sigaretje en voor je het goed en wel beseft ben je terug bij af.

Onderzoek wijst uit dat nicotinevervangers nauwelijks bijdragen aan het verminderen van het aantal rokers. Het is dan ook niet zozeer de nicotine die je verslaafd houdt, maar veel meer de gewoonte. Tijdens rookmomenten is er een behoefte van binnenuit die je aanzet tot het roken van een sigaretje. Het brengt je tot rust in tijdens een stressmomentje, het smaakt en is gezellig, het is een moment voor jezelf,... allemaal redenen die we onszelf aangepraat hebben. Deze drang is nauwelijks te weerstaan en sterk in het onderbewustzijn verankerd.

Wanneer je eenmaal zelf tot de conclusie gekomen bent dat de nadelen groter zijn dan de voordelen, ben je bereid om te stoppen met roken, om een einde te maken aan de rookverslaving.
Hypnotherapie kan je hierbij uitstekend helpen. Hypnose zorgt ervoor dat er op het niveau van het onderbewustzijn de nodige aanpassingen worden doorgevoerd, zodat het zich zal gaan gedragen als een niet-roker.

Laten we eerlijk zijn: stoppen met roken of een andere verslaving is nooit gemakkelijk, ook niet bij hypnotherapie. Echter met de juiste motivatie, een klein beetje doorzettingsvermogen en inzet van de cliënt, zal je in korte tijd verlost zijn van een verslaving die je al jaren in de greep houdt.

Dit basisprincipe geldt als het ware ook voor een hele lijst van verslavingen zoals bijvoorbeeld: alcoholverslaving, drugsverslaving, eetverslaving, seksverslaving, gameverslaving, enzoverder.

Gemiddeld 2 tot 4 sessies.

 

angsten en fobiën

Verschillende vormen van angst onstaan vaak tijdens de kinderjaren.
Ik gebruik faalangst nu even als specifiek voorbeeld, iets waar veel mensen in meer of mindere mate ooit al mee te maken gehad hebben.

Kinderen tot en met de leeftijd van ongeveer 7 jaar zijn erg ontvankelijk voor commentaar van autoriteiten zoals leraren, ouders, begeleiders, trainers,...
Kinderen willen graag hun mening geven. Als die mening afgestraft wordt, begint het kind aan zichzelf te twijfelen, met andere woorden het kind vertrouwt niet meer op zichzelf. Wanneer dit bij herhaling plaatsvindt loopt het kind letterlijk een deuk in het zelfvertrouwen op, een angst om te falen wordt geboren. Wanneer het kind om een mening wordt gevraagd, zal het geen antwoord geven omdat de angst heerst dat hij het verkeerde antwoord geeft. Er kunnen zelfs lichamelijke effecten optreden zoals het verstijven van het lichaam tot aan stotteren toe.

Net als bij veel andere angsten zoals angst om te spreken in het openbaar, kan hypnotherapie uitstekend helpen bij faalangst. In sommige gevallen zal het wenselijk zijn om op zoek te gaan naar het ontstaan van die angst. Omdat dit zoals al eerder genoemd vaak in de kinderleeftijd ontstaat, is het mogelijk dat de cliënt zich het voorval niet meer kan herinneren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bepaalde techniek om dit moment uit de kinderjaren op te sporen. Natuurlijk is het niet altijd noodzakelijk om op zoek te gaan naar de bron. Afhankelijk van de gebruikte technieken kan een hypnotherapeut ook heel eenvoudig de angstgevoelens wegnemen die optreden bij een confrontatie. Wanneer dit gecombineerd wordt met het versterken van het zelfvertrouwen zal de cliënt verlost zijn van de faalangst. Dit uit zich dan in betere communicatieve vaardigheden en een zelfzeker voorkomen.

Ook hier blijft - afhankelijk van de gebruikte techniek -  het basisprincipe hetzelfde, voor het toepassen van hypnotherapie bij andere angsten zoals bijvoorbeeld: vliegangst, examenangst, angst voor dokters of tandarts, claustrofobie,...

Gemiddeld 3 à 4 sessies.