FAQ

Ga ik “weg” zijn of slapen tijdens de behandeling?

 

hoe lang duurt een sessie?

 

 

 

wat zijn de tarieven?

Neen, hypnose is een staat van ontspanning zowel fysisch als mentaal. Je blijft de volledige controle behouden. Je hoort en voelt alles tijdens de sessie.

 

 

In totaal reken ik maximaal op 2 uur. Eerst vindt er een intake-gesprek plaats. Dit duurt meestal een half uur tot 3 kwartier. Het is belangrijk dat we hier voldoende tijd voor nemen.

Afhankelijk waarvoor u komt is een tweede of derde sessie nodig. Dit duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

 

Een sessie kost 125 euro.


Hoe kan ik mijn afspraak vastleggen /annuleren?

Een afspraak kan u gemakkelijk via de online tool/agenda vastleggen. Via mail of telefonisch.

Indien u verhinderd bent, gelieve 24u voorafgaand de afspraak telefonisch te annuleren.


Vanaf welke leeftijd kan hypnose gebruikt worden?

Kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar kunnen terecht voor een hypnose sessie.


Wat als ik niet in hypnose kan gaan, wat als het niet werkt?

90% van de mensen gaan zonder problemen in hypnose.  Wanneer het echter toch niet lukt, indien u zich onvoldoende kan ontspannen rekenen wij enkel het intake gesprek (€45) aan.

 

Algemene voorwaarden

Verbintenis van inzet – Ik verbind mij ertoe het vertrouwen van mijn cliënten niet te beschamen. Ik zal hulp verlenen met respect voor de cliënt, zonder mijn eigenheid te verliezen. Ik zal overeenkomstig mijn gevoel en naar beste wetenspreken en handelen.

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u moeite heeft om zich te “laten gaan”, dan stoppen we meteen en hoeft u niet de hele sessie te betalen.

Sessieduur – De prijzen worden niet per uur aangerekend maar wel per sessie. De meeste sessies nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

Betaling – Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contanten. Er is geen betaalterminus aanwezig.

Afspraak verplaatsen - Het kan gebeuren dat u verhinderd bent, wanneer u de afspraak ten minste 48 uur op voorhand verplaatst, is dit geheel kosteloos.

Wanneer u binnen 24 uur de afspraak wil verplaatsen, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Het is dan moeilijk om de vrij gekomen sessie nog last minute in te plannen.


Afspraak annuleren – Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 24uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om de vrijgekomen tijd nog door te geven aan iemand anders.
Een afspraak kan u zowel telefonisch als per mail annuleren.

Herkend hypnotherapeut, geen medische diensten – Als hypnotherapeute ben ik geen arts, psychiater, psycholoog of diëtiste. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Garantie – Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen.

Het zou onethisch zijn om de cliënt voor te spiegelen dat er 100% garantie is om het gewenste resultaat te bereiken. Wat ik wel kan garanderen is dat ik alles in het werk stel om dit vooropgestelde resultaat te bereiken met hypnotherapie. Bovendien mogen we niet vergeten dat een deel van de inzet ook afhankelijk is van de cliënt zelf.

Betwisting – Ondanks de behaalde succesverhalen is het echter wel raadzaam een betwistingsclausule in de algemene voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk.

Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt mijn suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Indien er toch enige ontevredenheid is omtrent het resultaat en gezien hypnotherapie een mentaal proces is, kan ik wel opnieuw de suggesties wegnemen of ongedaan maken.

In geen geval kan er dus sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.


Effectiviteit van hypnose-behandelingen

Klinische psycholoog dokter Alfred A. Barrios, vergeleek de effectiviteit van hypnotherapie met psychotherapie en cognitieve gedragstherapie in een driejarige studie en kwam tot de volgende conclusie:

                                                                Effectiviteit                                                 Aantal behandelingen

Psychotherapie                                          38%                                                                   100/100                                
Cognitieve gedragstherapie                   72%                                                                     22/100

Hypnotherapie                                          93%                                                                      3/100